Najszybszy dostęp do INTERNETU mogą wykupić wszyscy mieszkańcy:

 • Dereźni Majdańskiej,
 • Dereźni Solskiej,
 • Dereźni Zagrody,
 • Podlesia,
 • Majdanu Starego,
 • Soli,
 • Kolonii Sól,
 • Starego Bidaczowa,
 • Nowego Bidaczowa,
 • Biszczy, Wólki Biskiej,
 • Lipin Dolnych Kolonii
 • Lipin Górnych Lewki